STUPIDSOCIETY IS A CREATIVE PROJECT WHOSE IDEA IS TO REPRESENT DISAGREEMENT WITH TODAY'S SYSTEM, POINT OUT SOCIETY'S MISTAKES AND LEAD TO CHANGE. WE ARE TRYING TO BREAK DOWN THE BARRIERS BUILT FROM THE PREJUDICES OF PEOPLE WHO WANT TO DICTATE US HOW TO BEHAVE AND DRESS, TO PREACH WHAT IS OK AND WHAT IS NOT. PEOPLE, WHO LOOK FOR PERFECTION IN EVERY LITTLE THING, EVEN IF THE ONLY PERFECTION IS IMPERFECTION. STUPIDSOCIETY IS ART. JOIN US, AND LET'S CHANGE WHAT IS OBSTRUCTING US. // STUPIDSOCIETY JE KREATÍVNY PROJEKT, KTORÉHO IDEA MÁ REPREZENTOVAŤ NESÚHLAS S DNEŠNÝM SYSTÉMOM, POUKAZOVAŤ NA CHYBY SPOLOČNOSTI A  VIESŤ K ZMENE. SNAŽÍME SA BÚRAŤ BARIÉRY POSTAVENÉ Z PREDSUDKOV ĽUDÍ, KTORÍ NÁM CHCÚ DIKTOVAŤ AKO SA SPRÁVAŤ A OBLIEKAŤ, KÁZAŤ ČO SA MÔŽE A ČO NIE. ĽUDÍ, KTORÍ VO VŠETKOM HĽADAJÚ DOKONALOSŤ, AJ KEĎ JEDINÁ DOKONALOSŤ JE NEDOKONALOSŤ. STUPIDSOCIETY JE UMENIE. PRIDAJ SA K NÁM AJ TY A ZMEŇME TO, ČO NÁM PREKÁŽA.


BASED IN SLOVAKIA. // BY @NIKOLAS.SISKA.