Považujú ľudia skrytý význam, poprípade ponaučenie z designov za pridanú hodnotu? Je vôbec niekto, kto si na tom zakladá? Ťažko povedať, myslím, že s fashion je to ako s jedlom, sto ľudí, sto chutí. Kým niekto vyhľadáva vulgárne, extravagantnejšie, farebnejšie kúsky, iný môže mať na túto tému odlišný názor a siahne po jednoduchých, nie tak extravagantných kúskoch. Tak isto to môže byť pri designoch, kde jednej skupinke ľudí môže záležať na tom, aby produkt vyzeral dobre na prvý pohľad, bez toho, aby mal hlbší zmysel, kde druhej, možno záleží aj na odkaze, ktorý chcel design zanechať. Dnes sa chcem zamerať na brainwash design,prečo som ho vytvoril, aký odkaz má ponúkať a čo tomu predchádzalo.

BRAINWASH DESIGN

brainwash tee v čiernej farbe kúpiš TU

Brainwash design bol vôbec mojim prvým designom, ktorý som vytvoril v mene stupidsociety projektu. Nápad, ktorý mal reprezentovať to, akým spôsobom sme ovplyvňovaní a manipulovaní pomocou médií, som niesol v hlave už dlhšiu dobu. Zatnem troška do histórie, aby som Vám vedel priblížiť celú podstatu brainwash designu. Ešte predtým, než existovalo rádio, či televízia, boli veľmi častým nástrojom na šírenie propagandy či dezinformácii noviny, poprípade rozhlas. Noviny existovali už v 17. storočii, no na čo by som sa chcel zamerať v tomto článku je práve obdobie pred 2. svetou vojnou, kde A. Hitler používal masmédiá ako hlavný nástroj pre svoju nacistickú propagandu. V prvom rade to boli spomínané noviny a rozhlas, a predtým, ako prišla na scénu televízia, to bolo práve rádio, ktoré malo obrovský vplyv na prínos informácií ohľadom vojny. Bohužiaľ, hneď potom, ako sa dostal A. Hitler k moci, sa stalo rádio veľmi rýchlo najdôležitejším nástrojom propagandistov a bolo nonstop používané na propagandu. Ako to celé dopadlo a čo mala táto propaganda za následok sú nám všetkým dobre známe. S postupným vývojom sa dostala do hry aj televízia, ktorá ešte prehĺbila a zjednodušila šírenie ako aj propagandy, tak aj dokola spomínaných negatívnych a tragických udalostí po celom svete. Krásny príklad sme mohli vidieť počas pandémie Koronavírusu, kde v správach nekolovalo nič iné, ako šírenie strachu. Samozrejme, týmto nechcem nijako uľahčiť vážnosť situácie, ktorá bola/je spojená s vážnosťou choroby a s XY úmrtiami. Skôr narážam na vec, akým spôsobom sa médiá ujali a prezentovali túto skutočnosť. Môj subjekktívny názor na médiá je, že od nepamäti šíria strach a negativitu, ovplyvňujú a manipulujú s ľuďmi podľa ich zámeru. K šíreniu dezinformácii a strachu kladne neprispeli ani sociálne siete. Skôr by som povedal, že situáciu rapídne zhoršili. Spomeniem len v krátkosti škandál Cambridge Analyticy/Facebooku. Cambridge Analytika bola britská politicky-poradenská firma ktorá sa podielala v roku 2016 na prezidentskej kampani Donalda Trumpa ako aj na projekte Leave.EU, ktorý propagoval odchod Veľkej Británie z Európskej Únie. V roku 2018 bola firma spolu s Facebookom obvinená z využívania dát užívateľov Facebooku, pričom firma zozbierala súkromné údaje užívateľov, ktoré neskôr použila pri propagande či už pri voľbách v USA, ako aj pri referende vo Veľkej Británii. Toto všetko je len minimum z toho, aký veľký dosah a vplyv majú či už sociálne siete, ako aj médiá na ľudí, nehovoriac o deťoch. A presne toto bol podnet na vytvorenie brainwash designu, kde prirovnávam dlhodobý vplyv médii k slovu brainwash - vymývanie mozgov. Pripomínať to má aj lookbook z 2. dropu, kde sme natočili "typyckého" človeka ktorý pravidelne pozerá médiá,televízne noviny. Video nájdeš na stránke v sekcii GALLERY. Späť k podstate. Text na zadnej strane trička je ladený do špirály, ktorá má reprezentovať spomínané vymývanie. Predok trička má reprezentovať obrovský vplyv a manipuláciu skrz halucinačnej špirály. Na záver by som použil jeden citát zo serálu Chernobyl, ktorý takisto poukazoval na silu propagandy v Sovietskom Zväze. "The real danger is that if we hear enough lies, then we no longer recognize the truth at all."

Ak si to dočítal až sem, pekne ti ďakujem. Ak by si chcel prispieť svojim názorom, kľudne mi napíš na Instagram, môžme pokecať. Ešte spomeniem,že celý článok reprezentuje môj subjektívny názor na danú vec, nijakým spôsobom nenabáda ani nepresviedča nikoho o mojom názore. Názor si musí spraviť každý sám.